כנסים קודמים

כנס 2005

תוכנית הכנס

כנס 2006

תוכנית הכנס

כנס 2007

תוכנית הכנס

כנס 2008

תוכנית הכנס

כנס 2009

תוכנית הכנס

The Israeli Association For Aquatic Sciences

Association number: 58-041-6600

Email: iaas2004@gmail.com