חברי העמותה

(חברת העמותה: מיכל וייס (אוניברסיטת תל אביב

​ weismichal@gmail.com

(חבר העמותה: דר' איתי הלוי (מכון וויצמן

itay.halevy@gmail.com

(דר' איה לזר (המכון לחקר ימים ואגמים

​ayahlazar@gmail.com

(חבר העמותה: דר' אור שפירו (מכון וולקני

orr@volcani.agri.gov.il

(נציגת הסטודנטים: טל בן עזרה (אוניברסיטת חיפה

lyaarit@gmail.com

(נציג הסטודנטים: נמרוד קרופניק (טכניון

nimrodkrupnik@gmail.com

Please reload

The Israeli Association For Aquatic Sciences

Association number: 58-041-6600

Email: iaas2004@gmail.com